Compare properties

Compare

No properties found to compare.

Image Alt

Opći uvjeti poslovanja

  /  Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja :

 1. Opće odredbe

Opći uvjeti poslovanja i upute sastavni su dio Ugovora koji se sklapa za usluge smještaja ili transfera koji je sklopljen između obrta za turizam, usluge i ugostiteljstvo Travel Zone, sa sjedištem u Makarskoj, na adresi Stari Velikobrdski put 26a, 21300 Makarska. OIB: 61497557729,  ID code: HR-AB-21-17010402282 (u daljnjem tekstu: Agencija) i ugovaratelja usluge  (u daljnjem tekstu: Putnik).

Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora o putovanju (u daljnem tekstu Voucher) kojim Agencija potvrđuje da je u ime i za račun Putnika dogovorila određeni boravak ili drugu uslugu (u daljnem tekstu Rezervacija ) sa pružateljima usluga (u daljnem tekstu Iznajmljivač). Ugovaranjem Rezervacije Putnik potvrđuje da se upoznao sa ovim općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati. Ugovaranjem Rezervacije sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza za Putnika i Agenciju. Agencija u ovom poslu istupa u svojstvu posrednika.

 1. Sadržaj ponude

Agencija nudi Putniku smještaj i ostale usluge prezentirane na Agencijskim internet stranicama. Sa Iznajmljivačima Agencija potpisuje poseban ugovor o posredovanju, ispunjava posebne upitnike o objektu te o svakoj smještajnoj jedinici te dogovara sa Iznajmljivačem cijenu smještajne jedinice. Iznajmljivač, svojim potpisom na upitnicima i ugovoru, se obavezuje da su svi podaci o njegovom objektu te smještajnim jedinicama istiniti, odgovoran je za istinitost tih podataka i daje punomoć Agenciji da u njegovo ime ugovara Rezervacije sa Putnicima.

Smještajne jedinice opisane su prema kategorizaciji nadležne službe te prema upitnicima koje ispunjava Iznajmljivač. Iznajmljivač garantira da su sve slike prezentirane na Agencijskim internet stranicama autentične.

Agencija  putniku osigurava uslugu prema informacijama koji su objavljeni na Internet stranici Agencije i važećim na dan rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

 1. Rezervacije i uplate

Agencija prima upite od Putnika e-mailom, telefonom, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije, provjerava raspoloživost određene usluge te javlja povratnue informacije Putnicima. Ako Putnik izrazi želju ugovara se Rezervacija za određeni termin te određenu uslugu u njegovo ime. Time je navedeni termin i usluga rezervirana na njegovo ime. Putnik nakon potvrde Rezervacije pismenim putem dobiva upute za uplatu akontacije koju mora uplatiti u roku koji mu Agencija dojavi. Nakon primitka uplate Putnik će dobiti od Agencije pismene dokumente o uplati ovisno o modelu plaćanja koji je odabrao.

Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Putnik potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Putnika, tako i za Agenciju.

Model 1.
Putnik plaća 40% akontacije na račun Agencije nakon ugovaranja Rezervacije a 60% zajedno sa boravišnom pristojbom direktno Iznajmljivaču (najkasnije 24 sata od dolaska u objekt). Po primitku akontacije Putnik će dobiti Voucher sa svim podacima o Rezervaciji a račun će dobiti od Iznajmljivača.

Model 2.
Putnik plaća 30% akontacije na račun Agencije nakon ugovaranja Rezervacije a 70% zajedno sa boravišnom pristojbom također na račun Agencije a najkasnije 30 dana prije početka Rezervacije. Po primitku akontacije Putnik će dobiti potvrdu o uplati a nakon uplate ostatka novca Voucher. Račun će dobiti od iznajmljivača po dolasku.

Model 3.
Ako do početka rezervacije ima manje od 30 dana cjelokupni iznos sa boravišnom pristojbom se uplaćuje na račun Agencije. Nakon uplate Putnik dobiva Voucher. Račun će dobiti od iznajmljivača po dolasku. Ako do početka Rezervacije ima manje od 10 dana Putnik je dužan faksirati dokaz o izvršenoj uplati Agenciji.
Sve troškove transfera novca odnosno bankarskih provizija snosi Putnik.

Napomena za plaćanje bankovnom doznakom koja se odnosi isključivo na inozemne putnike; Putnik je dužan uplatu izvršiti bankovnim transferom na devizni račun Agencije. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Putnik u cijelosti. Napomena za plaćanje kreditnom karticom; sva plaćanja izvršavaju se u kunama. Iznos za koji će kreditna kartica Putnika biti terećena izračunava se konverzijom eura u hrvatske kune po srednjem tečaju za devize Hrvatske Narodne Banke na dan terećenja kartice, postoji mogućnost malog odstupanja naplaćenog iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na web stranici Agencije.

 

 1. Storno rezervacije

Svaku promjenu ili otkaz rezervacije Putnik je dužan uputiti Agenciji pismenim putem (e-mail, pošta ili faks) kako bi Agencija bila u mogućnosti obraditi zahtjev. Promjena ili otkaz rezervacije telefonskim putem nisu mogući. U slučaju promjene ili otkaza potvrđene rezervacije datum primitka pismenog zahtjeva u toku radnog vremena Agencije predstavlja osnovu za obračun troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza ili promjene potvrđene rezervacije izvan radnog vremena agencije, kao datum obrade zahtjeva uzima se sljedeći radni dan agencije.

U slučaju da Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 72 sata nakon izvršenja uplate rezervacije, uz uvjet da do početka korištenja usluge ostaje više od 31 dana, Agencija će po primitku zahtjeva Putniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku od 7 radnih dana. Ovo pravilo vrijedi samo pri prvom otkazu rezervacije.

Ako Putnik želi stornirati već uplaćenu rezervaciju vrijede sljedeći otkazni troškovi:

-za otkaz rezervacije do 60 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije.

– za otkaz rezervacije od 59 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.

Svi troškovi povrata novca idu na teret Putnika.
Agencija ostavlja mogućnost Putniku, ako nije u mogućnosti konzumirati Rezervaciju da u svakom trenutku pronađe drugog Putnika za Rezervaciju. Novi Putnik preuzima sve uvjete Rezervacije i prihvaća ove opće uvjete.

5. Check in, check out (sat ulaska i izlaska iz smještaja)
Putnici u rezervirani smještaj ulaze nakon 14,00 sati prvog dana Rezervacije a izlaze do 10,00 ujutro zadnjeg dana Rezervacije osim ako je dogovoreno drugačije.
Putnik u rezervirani smještaj mora doći do ponoći na dan početka Rezervacije ili obavjestiti Agenciju o kašnjenju. Ako to ne učini Rezervacija se smatra otkazanom i obračunavaju se otkazni troškovi.

 1. Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 3,00 do 9,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Naknada za boravišnu pristojba umanjena za 50% naplaćuje se dobnoj skupini od 12. do 18. godina, dok su djeca do 12 godina u potpunosti oslobođena plaćanja boravišne pristojbe. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj u kojem se nalazi smještajna jedinica, terminu boravka, broju i dobnoj skupini Putnika.

 1. Cijena usluge

Cijena za svaku smještajnu jedinicu je navedena u cjeniku na dnu prezentacijske stranice određenog objekta ili je usmenim ili pismenim putem putnik informiran o cijeni usluge. Cijena se odnosi na prezentiranu uslugu (samo noćenje, noćenje sa doručkom, polupansion ili slično) te prezentiranu opremu smještajne jedinice.U cijenu je uračunata naknada koju Putnik plaća Agenciji za njene usluge. Ostale usluge koje nisu navedene u cjeniku plaćaju se posebno.Cijene navedene na Agencijskim internet stranicama dogovorene su na osnovi ugovora s Iznajmljivačima te našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na cjenicima u objektu u kojem Putnik boravi. Eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Cijene su navedene u EUR.
Agencija zadržava pravo promjene cijena. Putnicima koji su već uplatili akontaciju ili cjelokupni iznos za Rezervaciju Agencija garantira uslugu po dogovorenim cijenama.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta. Pružatelj usluge zadržava pravo uskratiti rezerviranu uslugu Putniku u slučaju da Putnik dovede u smještaj kućnog ljubimca bez prethodne najave Agenciji ili pružatelju usluge. Pri navedenim slučajevima Agencija nije dužna uvažiti primjedbe gosta na kvalitetu rezerviranog smještaja ili usluga.

 

 1. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, kao i temeljem uvida predstavnika Agencije u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.makarskatravel.com  i /ili katalogu te drugim tiskanim materijalima agencije.

 

 1. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj, Agencija zadržava pravo zamijeniti samo uz uvjet da je Putnik o promjeni pravovaljano obaviješten, da je zamjenski smještaj iste ili više kategorije te da cijena zamjenskog smještaja odgovara cijeni po kojoj je Putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju da je Agencija u mogućnosti ponuditi samo zamjenski smještaj u objektu više kategorije po cijeni koja premašuje iznos uplaćene rezervacije više od 15%, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Putnika. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Putniku prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa pri čemu Putnik nema pravo tražiti naknadu štete od agencije. Agencija je obavezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Agencija se obavezuje pružiti Putniku sve informaciju koje posjeduje o smještajima koji nisu u ponudi agencije kao i izvršiti povrat uplaćenog iznosa rezervacije Putniku.

 

 1. Obveze putnika

Putnik je dužan:

-posjedovati valjane putne isprave

poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište

-pridržavati se deviznih i carinskih propisa, provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove snosi sam Putnik.

-pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri

– prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (voucher dobiven e-mailom)

– uplatiti ostatak iznosa rezervacije na licu mjesta na dan dolaska u smještaj ukoliko je za svoju rezervaciju odabrao model plaćanja ostatka na dan dolaska

– najaviti Agenciji, prilikom postavljanja upita, namjeru dovođenja kućnog ljubimca u smještajnu jedinicu čak i ako je prema opisu objekta kućni ljubimac dobrodošao. Putnik je dužan najaviti vrstu i veličinu ljubimca budući da iako su kućni ljubimci dozvoljeni postoje pravila i kućni red kojeg je potrebno poštovati. Za većinu objekata u kojima je kućni ljubimac dobro došao obračunava se odgovarajuća nadoplata koju određuje pružatelj usluga. Nadoplata se plaća pružatelju usluga na dan dolaska u smještaj pri čemu je Putnik unaprijed obaviješten o iznosu iste od strane Agencije.

– prijaviti odmah prilikom slanja upita za smještaj ukoliko planira dolazak sa više osoba nego je navedeni kapacitet smještaja, iako se radi o malodobnoj djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji pružatelja usluge što ne isključuje mogućnost naplate nadoplate za dodatne osobe. Ne postoji pravilo prema kojem malodobna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještaju.

 

U slučajevima nepoštivanja navedenih obaveza, Putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 1. Putno osiguranje

U cijenu rezervacije nije uključen “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza rezervacije kao i ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Putnik uplatom rezervacije potvrđuje da su mu preporučena gore navedena dodatna osiguranja.

 

Ukoliko prilikom rezervacije Putnik smatra da bi zbog određenih razloga mogao otkazati putovanje, Agencija preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza. U slučaju da Putnik nije ugovorio osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 9. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju kada Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obavezuje osigurati svu dokumentaciju vezanu za rezervaciju koja je Putniku potrebna za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom Putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 1. Prtljaga

Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučuje se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljenu prtljagu ili krađu Putnik je dužan prijaviti pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 

 1. Rješavanje prigovora

 

Svaki Putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. U slučaju da su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Putnik je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju e-mailom info@makarskatravel.com  ili telefonski na broj +385 (0) 99 6678036. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Putnik koji napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj zbog nezadovoljstva zatečenim stanjem rezerviranog smještaja, bez da je Agenciji pružio mogućnost da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, nema pravo zahtijevati povrat novca kao ni uputiti tužbu za nadoknadu štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. Također ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadnu Putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. U slučaju da problem nije bio otklonjen, niti nakon intervencije agencije, Putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@makarskatravel.com  ili poštom najkasnije 8 dana po povratku s odmora. Agencija se obavezuje uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor Putnika u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod pružatelja usluge najviše za još 14 dana. Agencija se obavezuje rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje treće strane: arbitraže UHPA-e ili druge institucije, davanja informacija u medije, kao i prava na tužbu. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo Putnika na nadoknadu idealne štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije članice UHPA-e i pridržavao se naprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom uz uvjet da raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana. Ovim će postupkom ili organizator pristati na naknadu štete ili će Putnik, uz mali trošak, saznati da ni na sudu, kojem se i dalje može žaliti, nema izgleda da dobije spor. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Ukoliko se Putnik odlučio za rezervaciju iz posebne LAST MINUTE ponude, tada Putnik prihvaća sve rizike takve rezervacije. LAST MINUTE rezervacije sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvu rezervaciju te se stoga odriče prava na prigovor prema Agenciji.

 

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije je Ministrastvo Turizma- Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

 1. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obavezuje da neće osobne podatke Putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci Putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podatci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

 1. Napomena

 

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa rezervacije potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

 1. Nadležnost suda

Putnik i Agencija se obavezuju nastojati eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, dok se u protivnom podvrgavaju odluci nadležnog suda u Splitu, pri čemu je mjerodavno pravo Hrvatsko pravo.

 

 

 

You don't have permission to register